Градът | 29 Юли 2013, 11:03

Ролята на конструктивното обследване при едропанелните блокове