Градът | 14 Март 2013, 14:40

Добрич определя с жребий кой ще сертифицира 14 санирани общински сгради