проектозакон

Кабинетът одобри проект за нов закон за ВЕИ

Проектът е разработен в съответствие с Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, с която се установяват задължителни национални цели за дела на енергията от възобновяеми източници в крайното потребление и в транспорта.

02 Февруари 2011

Страници

Обратно нагоре ↑