Община Айтос

Избраха изпълнители за проектиране и изграждане на Пречиствателната станция за отпадъчни води на Айтос

Само двама участници от общо 23 фирми и обединения, кандидатстващи в откритата процедура, достигнаха до финалния етап на поръчката с прогнозна стойност 14 757 086.69 лева без ДДС

26 Юли 2017

Обратно нагоре ↑