Градът | 26 Юли 2017, 10:24

Избраха изпълнители за проектиране и изграждане на Пречиствателната станция за отпадъчни води на Айтос