кадастър

31 ценови оферти за кадастрални карти на варненското крайбрежие

Поръчката е част от плана на Агенцията по къдастър да създаде кадастрални и специализирани карти на обектите публична държавна и публична общинска собственост по българското Черноморско крайбрежие.

25 Октомври 2013

Страници

Обратно нагоре ↑