Градът | 23 Август 2012, 09:56

Една трета от имотите вече са включени в кадастралната карта на България