ИПА

На фокус: Производствените и логистични сгради след COVID-19

Как ще се променят производствените и логистичните сгради след Ковид 19?Фирмите в сферата на производството и логистиката имат предизвикателството да адаптират своите съоръжения, така че да подсигурят...

14 Май 2020, 06:12