гара Карнобат

Един кандидат за модернизация на жп гара Карнобат. От дружеството се очаква да представи допълнителни документи

"Железопътна инфраструктура Карнобат" ДЗЗД е името на участника в търга за реконструкция на гаров комплекс Карнобат, в това число изготвяне на работни чертежи и детайли. Дружеството е съставено от "Билдникс"ЕООД...

04 Октомври 2018, 14:43