Градът | 28 Юни 2018, 10:12

НКЖИ обяви повторен търг за обновяване на гара Карнобат за 4.7 млн. лв.

Оферти се подават до 16 август 2018 г., ще бъдат отворени на 17 август 2018 г.