Видео

BalREc 2011

Balrec 2012, 8-ми Ноември, Кемпински Хотел Зографски, София.ПОСЕТЕТЕ НАШИЯ НОВ САЙТ: www.balrec.bgКонференция за инвестиционни проекти и пазар на имоти BalREc ще се проведе на 10...

28 Февруари 2011, 14:16

Страници