Градът | 09 Юли 2010, 10:01

Строителство на метротунел в Младост