Градът | 04 Август 2011, 16:16

Приета е първата в страната Районна устройствена схема на пет пловдивски общини