Градът | 05 Юни 2009, 17:39

Опитът на Холандия: Регионалният устройствен план е силен инструмент за набиране на средства