Градът | 26 Януари 2010, 08:03

МОСВ затяга правилата за нови ВЕИ проекти