Градът | 02 Юни 2009, 12:32

Община Разград с одобрен проект за електронно административно обслужване