Градът | 04 Декември 2018, 13:46

Залата на Синдикалния дом в Стара Загора се превръща в модерен многофункционален културен център