Петя Цурева, главен юрисконсулт в „ГИС-София“ ЕООД | 20 Април 2021, 15:14

Технически паспорт на строежите