арх. Мария Давчева, арх. Орлин Давчев, Miodesign Studio | 23 Септември 2019, 08:00

Съвременният хотел - нещо ново, нещо старо и поне едно послание

Четете в брой 4 на сп. ГРАДЪТ