Градът | 06 Октомври 2020, 05:45

Световен ден на архитектурата: "Към по-добро бъдеще в градската среда!"