Градът | 01 Май 2021

Сътрудничеството бизнес - университети - мисията възможна!

Студенти от УАСГ и НХА работят в екипи на студентските практики по „Наука и образование за интелигентен растеж“

Обратно нагоре ↑