Градът | 20 Август 2020, 05:09

С промени в ЗУТ се повишава контролът върху участниците в строителния процес