Градът | 21 Януари 2020, 06:19

„Разговори за града: Компактен град“ с участието на главния архитект на Брюксел арх. Кристиаан Борет