Светла Добрева | 11 Декември 2019, 11:04

Обявяват конкурс за идеен проект за нов корпус на Хуманитарната гимназия в Пловдив

Проектът за изграждане на многоетажен паркинг върху терена на бившата сграда на ТЕЛК е временно замразен