Николай Тодоров | 29 Юли 2019, 08:04

Консултантът помага на клиента да позиционира и реализира възможно най-добрия проект

Четете в брой 3 на сп. ГРАДЪТ