Николай Тодоров | 29 Юли 2019

Консултантът помага на клиента да позиционира и реализира възможно най-добрия проект

Четете в брой 3 на сп. ГРАДЪТ

Обратно нагоре ↑