Мая Ковачева | 10 Април 2020, 14:45

Хотел Hyatt Regency Sofia получи разрешение за ползване