Градът | 15 Септември 2020, 05:01

Архитектурно наследство от столицата, страната и Европа

Изложба на арх. Белин Моллов, посветена на Деня на София