Академия ГРАДЪТ 2019 | 26 Септември 2019

Академия ГРАДЪТ 2019: Конкурсен проект за научен център в Любляна, Словения

Десислава Вълкова, Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)

Обратно нагоре ↑