Академия ГРАДЪТ 2019 | 04 Октомври 2019, 18:00

Академия ГРАДЪТ 2019: Конкурсен проект Шведска антифония

Димитър Стойнев, BARTLETT SCHOOL OF ARCHITECTURE, Лондон