Градът | 20 Ноември 2014, 13:59

Първо заседание на Комитета за наблюдение на ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г.