Градът | 26 Септември 2011, 16:17

Път I-5 Кърджали - Подкова - в тръжна процедура