Градът | 03 Ноември 2014, 11:07

Пазар на индустриални площи, H1/2014