Градът | 01 Август 2014, 14:13

Разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради, Q2/2014