Градът | 08 Юли 2014, 16:23

Предизвикателство е недостигът на качествени логистични проекти