Градът | 03 Февруари 2010, 08:12

MBL/CBRE: Инвестиционният пазар на имоти в региона се възстановява