Градът | 23 Октомври 2009, 14:46

Инвестициите в бизнес имоти в Чехия с годишен спад от 90%