Градът | 20 Октомври 2009, 16:54

Нови наематели влизат в Европейския търговски център на "Цариградско шосе" в София