Градът | 27 Май 2009, 10:15

Спад за хотелския бизнес в ЦИЕ