Градът | 22 Април 2009, 15:23

Падащи наеми и растяща доходност потопяват стойността на бизнес имотите