Градът | 01 Декември 2014, 10:18

Крепостта "Перистера" постави Пещера на европейската карта на културната памет