Градът | 15 Юли 2020, 13:29

Изложенията MCE и BIE ще се проведат от 8 до 11 март 2022 г.