Градът | 29 Юни 2022

АББ България подобрява енергийната ефективност в производствените съоръжения

Инсталирането на ново облачно решение дава възможност за интелигентно управление на енергията и активите в производствените бази на АББ България – клон Раковски

Обратно нагоре ↑