Градът | 12 Април 2013, 11:03

Германският бизнес подобрява нагласите си към средата в България