Градът | 04 Февруари 2011, 08:58

Парламентът улесни отчуждаването на земи от общини