Градът | 20 Септември 2010, 12:19

Стартира проект по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България