Градът | 17 Август 2015, 17:56

Първа покана за проекти по Програмата Интеррег - ИПП България-Сърбия зо 12.678 млн. евро