Градът | 09 Ноември 2018, 15:58

Експертите на BalREc: От 2016 г. сме във възходящ строително-инвестиционен цикъл

Имат ли строителният сектор и пазарът на труда достатъчно капацитет за да посрещне търсенето през следващата година?