Градът | 07 Ноември 2018, 09:47

Марианна Васева - управител, "Сердика Център", NEPI Rockcastle: Нашата стратегия е да придобиваме и развиваме активи с потенциал да доминират

Четете в брой 5 на сп. ГРАДЪТ