Градът | 02 Август 2018

Мерки за подобряване на инвестиционната среда

По-лесно се получават разрешителни за строителство на пристанища и пристанищни обекти.

Обратно нагоре ↑