Градът | 01 Август 2018, 15:07

Арх. Виктория Илиева, дизайнер: Предизвикателство беше преобразяването на скучните коридори в съвременни провокативни пространства

Брой 4 на сп. ГРАДЪТ